Projekty

NFP310040CUZ5 – Fotovoltické zariadenie

Ciele projektu:

  • 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
  • 310040 – 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  • 310040011 – 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR