Realizácia

Aby ste získali reálnejšiu predstavu o tom, ako bude prebiehať vaša realizácia, popisujeme ju v jednotlivých krokoch:

1. Krok: Obhliadka

V prvom kroku vykonáme obhliadku priestorov, kde budete realizovať svoj projekt. Tým získame najpresnejšiu predstavu o skutočnom stave pre realizáciu.

2. Krok: Cenová ponuka

Na základe informácií, ktoré sme získali pri obhliadke a tiež na základe vašich požiadaviek, vám vyhotovíme prehľadnú cenovú ponuku. Vždy robíme presné a korektné ponuky, aby ste nemuseli mať obavu, že pri konečnom vyúčtovaní sa objavia položky, o ktorých predtým nebola ani zmienka. V prípade vašej spokojnosti dochádza zároveň k odsúhlaseniu cenovej kalkulácie.

3. Krok: Objednávka

Po odsúhlasení cenovej ponuky sa vyhotoví objednávka a dohodneme si termín začatia, aj ukončenia realizácie projektu.

4. Krok: Realizácia

Samotná realizácia predstavuje súbor úkonov, ktorých postupnosť musí byť dopodrobna pripravená a zvládnutá do toho najmenšieho detailu. Vďaka spoľahlivým majstrom dlhoročne spolupracujúcim s K.R.T. sa na nás aj v tomto smere môžete plne spoľahnúť.

5. Krok: Odovzdanie projektu

Po ukončení všetkých prác na vašom projekte vám ho odovzdáme a vy si ho môžete spokojne užívať.